5.ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

28-29 Mayıs 2021, Online Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir […]

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu III-MİTA 2021

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu III-MİTA

ANA TEMA İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu’nun III. sü 29-30 Nisan 2021tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecektir. MİTA Sempozyum dizisi ile Mimari Tasarım Araştırmalarının güncel tartışma konuları ile ilişkilendirilerek tartışılması ve bilgi üretilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda MİTA 2021’in teması Mimari Tasarım Araştırmaları ve Bilişim Teknolojileri olarak belirlenmiştir. Günümüzde bilişim teknolojileri, hemen her disiplini […]